ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Hans Conzen Kosmetik GmbH

Lehmkoppel 2, 25499 Tangstedt/Pinneberg, Germany

Τηλέφωνο: +49 4101 3733-0

Φαξ: +49 4101 3733-11

E-mail info@glynt.com

Internet: www.glynt.com

Διαχειριστής με εξουσία αντιπροσώπευσης της εταιρείας: Dipl. Kfm. Stephan Conzen

Δικαστήριο που τηρείται το εμπορικό μητρώο: Amtsgericht Pinneberg (πρωτοβάθμιο δικαστήριο Πίνεμπεργκ)

Αριθμός μητρώου: HRB 5231

ΑΦΜ/ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 27 a του νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών: DE 118 545 001

Εξαίρεση ευθύνης και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Παρά τον επιμελή έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσεων. Για το περιεχόμενο των διασυνδεδεμένων σελίδων, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές τους. Οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο συλλέχθηκαν ευσυνείδητα και με καλή πίστη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ούτε για την πληρότητα ούτε για την ορθότητα των πληροφοριών. Η Hans Conzen Kosmetik GmbH δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τυχόν λάθη στο περιεχόμενο του ιστοτόπου. Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών παραστάσεων και/ή των αρχείων ήχου ή βίντεο, προστατεύεται από το νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να διατεθεί, τροποποιηθεί, μεταβιβαστεί, επαναχρησιμοποιηθεί, αναδημοσιευτεί, εκμεταλλευτεί ή χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της Hans Conzen Kosmetik GmbH.

Προστασία δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων (πολιτική ιδιωτικού απορρήτου) της Hans Conzen Kosmetik GmbH

Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή όλων των προσώπων, που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, και να χειριζόμαστε με εμπιστευτικό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας. Για διάφορες προσφορές του ιστοτόπου μας (π.χ. φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάριο, φόρμα επικοινωνίας) είναι σκόπιμη η δήλωση δεδομένων όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Είναι αυτονόητο ότι έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς τη δήλωση προσωπικών δεδομένων. Όταν σας ζητάμε δεδομένα σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εναπόκειται στη δική σας ελεύθερη επιλογή να δηλώσετε αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για πρόσληψη, είναι απαραίτητο να μας διαθέσετε ορισμένα δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάληψη επικοινωνίας μαζί σας. Επίσης, δεν δημιουργούμε κανένα προσωπικό προφίλ χρήστη για το άτομό σας. Αποθηκεύονται μόνο γενικές πληροφορίες (π.χ. στατιστικά στοιχεία για τη χρονική κατανομή επίσκεψης των σελίδων) σχετικά με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας για λόγους τεχνικού ελέγχου και ελέγχου περιεχομένου. Τα δεδομένα αυτά, ωστόσο, δεν αφήνουν περιθώριο για εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος σχετικά με τους μεμονωμένους επισκέπτες. Μπορείτε να πληροφορηθείτε οποιαδήποτε στιγμή από εμάς σχετικά με τις πληροφορίες που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς και, ενδεχομένως, να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Για τον σκοπό αυτό στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση info@glynt.com. Τα διαθέσιμα δεδομένα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την υποστήριξη των πελατών (αποδείξεις-τιμολόγια, παραγγελίες κ.λπ.) παραμένουν, ωστόσο, αποθηκευμένα στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων (πολιτική ιδιωτικού απορρήτου) αναφέρεται αποκλειστικά στον ιστότοπο www.glynt.com και δεν περιλαμβάνει τους ιστοτόπους άλλων παρόχων που είναι συνδεδεμένοι με τον δικό μας ιστότοπο.

Google Analytics

Ο ιστότοπος www.glynt.com χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του Διαδικτύου από την Googe Inc. („Google“). Τα Google Analytics χρησιμοποιούν τα αποκαλούμενα „cookies“, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με της χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να δημιουργήσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο για λογαριασμό των διαχειριστών της και να προσφέρει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση ιστότοπων και του Διαδικτύου. Επίσης, η Google θα μεταβιβάσει, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο και στο βαθμό που τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από τρίτους κατά παραγγελία της Google. Σε καμία περίπτωση, η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό, κατά περίπτωση, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως ορισμένες λειτουργίες του παρόντα ιστότοπου. Με τη χρήση του παρόντα ιστότοπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με ισχύ για το μέλλον (κάντε κλικ εδώ). Αναφορικά με το θέμα της χρήσης εργαλείων ανάλυσης με πλήρεις διευθύνσεις IP, σας επισημαίνουμε ότι ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση „_anonymizeIp()“ και κατά συνέπεια οι διευθύνεις IP τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας μόνο μερικώς, προκειμένου να αποκλείουν την άμεση συσχέτιση δεδομένων με πρόσωπα.

Cookies

Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν εν μέρει τα αποκαλούμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies μας επιτρέπουν να δημιουργούμε υπηρεσίες φιλικότερες προς το χρήστη, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα αποκαλούμενα „session-cookies“ (cookies συνεδρίας). Αυτά διαγράφονται αυτόματα αμέσως μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στο τερματικό σας, μέχρι να τα διαγράψετε. Τα cookies αυτά μάς επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση cookies, να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή συνολικά, καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Με την απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα του παρόντα ιστότοπου.