ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ GLYNT
Για την GLYNT κοινωνική ευθύνη σημαίνει την ανάληψη ευθύνης όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία μας αλλά και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η εθελοντική συνεισφορά με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη του κοινωνικού μας περιβάλλοντος είναι για μας αυτονόητη και με χαρά υποστηρίζουμε συχνά πλήθος κοινωνικών έργων και θεσμών.

NESTWERK

Η Nestwerk προσφέρει ελεύθερο χώρο, εκεί όπου τον χρειάζονται. Στις υποβαθμισμένες κοινωνικά γειτονιές των μεγαλουπόλεων υπάρχει συχνά έλλειψη εγκαταστάσεων άθλησης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας για τους νέους. Οι νέοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στο σχολείο και στην οικογένεια, βιώνουν τη φτώχια και την παραμέληση και δεν έχουν προοπτικές. Η Nestwerk τους προσφέρει όχι μόνο δωρεάν δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, αλλά τους βοηθά επίσης στην αναζήτηση θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η GLYNT υποστηρίζει το έργο της Nestwerk μέσω της συχνής προσφοράς θέσεων για πρακτική άσκηση σε εφήβους με την προοπτική ανάληψης θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω δωρεών, καθώς και μέσω της υποστήριξης διάφορων δράσεων, όπως για παράδειγμα τη «Μέρα των Θρύλων».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.nestwerkev.de

HAMBURGER SPORTBUND (HSB)

Η Αθλητική Συνομοσπονδία του Αμβούργου (HSB) αποτελεί την κεντρική οργάνωση για τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες του Αμβούργου, ενώ με 550.000 μέλη είναι η μεγαλύτερη ένωση προσώπων στο Αμβούργο. Με τη δραστηριοποίησή της στον χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και στα κοινά εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα του αθλητικού χώρου στο Αμβούργο και προωθεί το δημόσιο συμφέρον των κατοίκων. Η GLYNT υποστηρίζει την HSB συχνά με τη μορφή δωρεών και κοινών δράσεων, όπως για παράδειγμα με τη βράβευση ανθρώπων με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.hamburger-sportbund.de

LEBENSHILFEWERK PINNEBERG

Ο σύλλογος αρωγής και έργων ζωής Πίνεμπεργκ (Lebenshilfewerk Pinneberg) είναι φορέας του προστατευόμενου εργαστηρίου Άιχενκαμπ (Behindertenwerkstatt Eichenkamp) και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στο Πίνεμπεργκ. Μέσω της προσπάθειας προώθησης για κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη, ο σύλλογος αρωγής και έργων ζωής προσφέρει, κυρίως σε άτομα με νοητικές αναπηρίες, θέσεις εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η GLYNT υποστηρίζει το έργο του συλλόγου αρωγής και έργων ζωής μέσω πλήθους συνεργασιών για τη διεξαγωγή εργασιών συσκευασίας/διανομής και άλλων μικρών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.lebenshilfe-online.de